Coaching

Coaching biedt je een effectief instrument om jezelf weer in beweging te krijgen. Eén op één aandacht in combinatie met vertrouwelijkheid helpt je om stappen te maken.

V eiligheid is een vereiste om je kwetsbaar op te stellen en dat is van belang om tot inzicht, bewustwording en ontwikkeling in de praktijk te komen.

Ik geloof in het belang van een persoonlijke klik tussen cliënt en coach. Mijn coachtrajecten duren gemiddeld 5 tot 7 sessies. Ik kom snel tot de kern, waarbij ik respectvol confronteer. Ik verwacht van mijn cliënten een commitment om in beweging te willen komen.  Echte ontwikkeling ontstaat meestal pas als je uit je comfortzone komt. Mijn cliënten mogen van mij verwachten dat ik hen daarbij help.

Peter Vossen is als Senior Practitioner verbonden aan de NOBCO (Nederlands Orde van Beroepscoaches). Meer informatie vind je op www.nobco.nl