Leren vraagt om commitment, oefening, aandacht en tijd

Uit diverse onderzoeken blijkt dat bij deelnemers aan een training na 3 maanden,  zonder oefening of herhaling,  nog maar zo’n 20% van het geleerde beklijft.

W e kennen het allemaal, die interessante en ook zeker leerzame training van 2 of 3 dagen. Je sluit de training af met het delen van wat je geleerd hebt en spreekt enthousiast je voornemens uit om e.e.a. in de praktijk te brengen.
Terug op kantoor ligt er door de paar dagen afwezigheid een volle inbox op je te wachten en als vanzelf ga je weer over tot de orde van de dag en krijgt je trainingsmap een geduldige plek in je kast. Om leren effect te laten sorteren, vraagt dat om commitment, oefening, aandacht en tijd.

In de praktijk is gebleken dat Coaching en Leergangen, met meerdere blokken verdeeld over een langere periode gecombineerd met studie- en praktijkopdrachten, een betere basis voor leren geven dan een losse training. Wij hebben in de praktijk tijdens diverse edities van De Commerciële Leergang mogen terughoren, wat dit voor deelnemers kan opleveren. Hier lees je over hun ervaringen.